Tinerii cu vârste cuprinse între 18 si 35 de ani pot solicita primăriilor din mediu rural de care aparțin atribuirea gratuită a unei suprafețe de teren de până la 1.000 mp, pe care îsi pot construi o locuință proprietate personală. Aşa prevede o lege votată de Parlament, publicată în Monitorul Oficial al României şi intrată în vigoare încă din 22 decembrie 2013: Legea nr. 15/2003. Din lipsă de informație, nu toți ştiu însă că pot fi beneficiari ai acestui drept.

De această facilitate beneficiază, o singură dată, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani și îndeplinesc următoarele condiții:

    au împlinit vârsta de 18 ani;

    la data depunerii cererii, precum și la data rezolvarii acesteia nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități.

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul primăriei în care solicitantul își are domiciliul și va fi însoțită de următoarele documente:

    copie de pe certificatul de naștere;

    copie de pe actul de identitate;

    declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe;

    declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

 

Sursa: www.gazetadambovitei.ro