Municipiul Timişoara a fost partener fără contribuţie financiară în cadrul proiectului “Kuncz – cartier în criză”, implementat în perioada iunie-noiembrie 2015 şi finanţat prin programul „Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor II”, gestionat de către Agenţia Naţională pentru Romi.

Beneficiar şi lider de proiect a fost Asociaţia “Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană”.

În urma implementării activităţilor din cadrul proiectului, au fost obţinute următoarele rezultate:

Măsurători topografice individuale efectuate pentru gospodăriile din Kuncz şi realizarea unui plan topografic pe baza acestora;
Peste 50 de persoane care au fost consiliate/asistate în vederea reglementării situaţiei documentelor de stare civilă sau de identitate;
Cetăţenii români de etnie romă din cartierul Kuncz au fost informaţi privind accesul la serviciile de educaţie, sănătate şi ocupare a pieţei muncii pe baza actelor de identitate;
4 baze de date create (evidenţa gospodăriilor şi a persoanelor care locuiesc în acestea; locuitorii din cartierul Kuncz care au beneficiat de consiliere/asistenţă în vederea reglementării situaţiei documentelor de identitate şi/sau stare civilă; copiii din cartierul Kuncz neincluşi într-o formă de învăţământ; persoanele din cartierul Kuncz neîncadrate în muncă);
Crearea unui mecanism de cooperare între comunitatea locală din Kuncz, societatea civilă şi instituţiile publice, precum şi semnarea unui acord în acest sens;
Realizarea unui ghid de bune practici.

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea incluziunii sociale a cetăţenilor români de etnie romă din cartierul Kuncz.

Grupul-ţintă a fost alcătuit din 200 de persoane de etnie romă din cartierul Kuncz. Prin abordare integrată a problemelor sociale, locative, de sănătate, educaţie şi ocupare, proiectul a adus beneficii întregii comunităţi a cartierului Kuncz.

Valoarea proiectului „Kuncz, cartier în criză” a fost de 164.100 lei, 90% din finanţare fiind oferită de către Agenţia Naţională pentru Romi în cadrul programului „Anul European al participării şi responsabilizării cetăţenilor II”, iar restul de 10% fiind contribuţia Asociaţiei “Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană”.

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele activităţi:
Organizarea a trei sesiuni de informare şi consiliere  pe teme legate de sănătate, educaţie şi ocuparea forţei de muncă;
Efectuarea ridicărilor topografice în cartierul Kuncz;
Consilierea/asistarea în vederea reglementării situaţiei documentelor de stare civilă şi a documentelor de identitate;
Constituirea unui mecanism durabil de cooperare între comunitatea locală din Kuncz, societatea civilă şi instituţiile publice;
Promovarea proiectului;
Managementul proiectului

sursa: primariatm.ro

 

Alte articole