Contribuabilii pot direcționa și în acest an, completând formularul 230, 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii către unitățile de cult sau organizațiile neguverna­mentale, de procentul mai mare beneficiind unitățile acreditate pentru a desfă­șura servicii sociale. Față de anul trecut, termenul de depunere a fost scurtat, data-limită fiind 15 martie 2019. Modificări importante au fost operate și la decla­rația unică pentru persoa­- nele fizice pe anul 2019.

Persoanele fizice care obțin venituri din salarii și pensii pot decide ca un procent din impozitul pe venitul anual datorat statului să fie transferat unei entități nonprofit, unități de cult sau susținerea unor bolnavi sau bursieri. Astfel, 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii poate fi direc­ționat pentru susținerea entită­ților nonprofit, unităților de cult sau pentru acordarea de burse private. Sumele reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii pot fi direcționate doar pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, „care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat”, după cum precizează Agenția Națio­nală de Administrare Fiscală (ANAF).

Direcționarea unui procent din impozitul pe venit se realizează în mod voluntar de către contribuabil fără a-i fi percepute taxe suplimentare. În cazul în care nu optează pentru acest lucru, sumele vor rămâne oricum la dispoziția statului.

„Donația” se face prin completarea și depunerea formularului 230 ce poate fi depus, în acest an, doar până la data de 15 martie, arată informațiile transmise de ANAF. Formularul 230 se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, dar sunt impozabile în România. Documentul, împreună cu informațiile privind completarea corectă a acestuia, se poate descărca de pe internet de la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_50_2019.pdf.

Formularele de direcționare a 2% din impozitul pe venit se pot depune direct la registratura organului fiscal, se pot trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau online prin serviciul „Spațiul privat virtual”, disponibil pe www.anaf.ro și prin intermediul serviciului „Depunere declarații” disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Organizațiile neguvernamentale susțin că decalarea termenului-limită de depunere a declarațiilor va duce la diminuarea considerabilă a sumelor colectate și, implicit, la periclitarea activităților derulate cu ajutorul acestor fonduri. Astfel, mai multe asociații care folosesc fondurile pentru sprijinirea bătrânilor, a copiilor cu autism sau a copiilor cu boli grave au solicitat auto­rităților să prelungească termenul de depunere a declarațiilor. În caz contrar, potrivit Danielei Bololoi, de la asociaţia HELP AUTISM, în acest an banii colec­tați vor ajunge la doar aproximativ 40% din ce s-a colectat anul trecut. „Ce am reuşit anul trecut să facem în 145 de zile vom fi nevoiţi, ca să păstrăm acelaşi grad de colectare, să facem în doar 60 de zile”, a declarat reprezentanta ONG-ului pentru un post tv.

Modificări importante au fost operate și la declarația unică pentru persoanele fizice, aceasta urmând a fi depusă „pentru definitivarea veniturilor din anul 2018 și pentru estimarea veniturilor din 2019, în vederea stabilirii taxelor de plătit la stat”, se arată în ordinul care conține și un nou model pentru decla­rația unică.

Printre modificările survenite se numără și apariția de rubrici pentru stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018. De asemenea, s-a modificat secțiu­nea privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precizează portalul avocatnet.ro.

Și această declarație unică trebuie depusă tot până la data de 15 martie 2019.