Ne găsiți și pe:

Din țară

OPORTUNITATE de angajare. Posturi vacante pe Poliția de Frontieră Română, scoase la concurs

Publicat

pe

Poliţia de Frontieră Română a scos la concurs 113 posturi vacante de agenţi şi ofiţeri de poliţie, prin încadrare directă, în vederea reducerii deficitului de personal existent la nivelul structurilor de specialitate din cadrul instituţiei.

„Posturile vacante scoase la concurs sunt în cadrul următoarelor structuri de specialitate: logistică, psihologie, financiar, juridic, comunicaţii şi informatică, afaceri europene şi traduceri, inspecţia muncii, învăţământ, marketing şi achiziţii”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Posturile vacante scoase la concurs prin încadrare directă în structuri de specialitate sunt repartizate astfel:

* 26 posturi vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (12 posturi de ofiţer şi 14 posturi de agent) https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-cariera-18/

* 8 posturi vacante în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (5 posturi de ofiţer şi 3 posturi de agent) https://www.politiadefrontiera.ro/ro/iasi/n-cariera-158/

* 31 posturi vacante în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu (2 posturi de ofiţer şi 29 posturi de agent) https://www.politiadefrontiera.ro/ro/giurgiu/n-inspectoratul-teritorial-giurgiu-informaii-de-interes-public-cariera-155/

* 3 posturi vacante în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea (1 post de ofiţer şi 2 posturi de agent) https://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informaii-de-interes-public-cariera-106/

* 3 posturi vacante în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei (3 posturi de ofiţer)
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/sighetu-marmatiei/n-inspectoratul-teritorial-sighet-informatii-de-interes-public-cariera-112/

* 13 posturi vacante în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara (3 posturi de ofiţer şi 29 posturi de agent) https://www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratul-teritorial-timioara-informaii-de-interes-public-cariera-122/

* 29 posturi vacante în cadrul Gărzii de Coastă (2 posturi de ofiţer şi 27 posturi de agent)  https://www.politiadefrontiera.ro/ro/garda-de-coasta/n-garda-de-coast-informaii-de-interes-public-cariera-135/

Înscrierea la concurs se realizează prin trimiterea dosarului de concurs exclusiv în format electronic la adresele de e-mail menţionate în anunţurile concurs postate pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi cele ale structurilor subordonate (dosarul poate fi trimis inclusiv în zilele nelucrătoare).

Informaţii complete privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs, condiţile de recrutare, probele de selecţie şi criteriile de departajare, precum şi tematica şi bibliografia necesare concursului pentru posturile scoase la concurs pot fi obţinute de la structurile de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, Gărzii de Coastă, şcolilor de profil şi Bazei de Reparaţii Navale, precum şi de pe site-urile instituţionale.

Din țară

Mini-lockdown. Fără sport, nunți, botezuri, cluburi, talciocuri, spectatori pe stadioane, o lună

Publicat

pe

Hotărârea de Guvern care prevede restricţiile ce se vor aplica începând de luni a fost publicată, vineri seară, în Monitorul Oficial.

În principal, acestea vizează portul măştii atât în interior cât şi pe stradă de către toate persoanele, indiferent de rata de incidenţă, restricţii de circulaţie pe timpul nopţii şi folosirea la scară largă a certificatului verde.  

De asemenea, toţi elevii intră două săptămâni în vacanţă. 

Vă prezentăm, integral, documentul cuprinde restricţiile aplicabile de luni.  

HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

c) deplasarea persoanelor pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

d) deplasări ale persoanelor în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză sau prezentat în limba română.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Art.2 – (1) Se propune interzicerea desfăşurării activităţii operatorilor economici care activează în domeniul comerţului/prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, indiferent de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică şi activităţilor sau evenimentelor organizate şi desfăşurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituţiile publice în următoarele domenii:

a) instituţii muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producţie de film şi audiovizuală, instituţii de spectacole şi/sau concerte, şcoli populare de artă şi meserii, organizate şi desfăşurate în spaţii închise sau deschise;

b) săli de sport şi/sau fitness;

c) jocuri de noroc;

d) piscine interioare;

e) locuri de joacă pentru copii;

f) săli de jocuri;

g) târguri, bâlciuri, talciocuri.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul comerţului/prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (3), se desfăşoară până la capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (2) este permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2), (3) şi (4), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art.3 – (1) Se propune interzicerea activităţii în baruri, cluburi şi discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării şi desfăşurării evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor şi conferinţelor, precum şi a concertelor şi spectacolelor organizate în alte spaţii deschise sau închise cu excepţia celor special destinate care aparţin instituţiilor de spectacole şi/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competiţiile sportive să poată fi organizate şi desfăşurate pe teritoriul României fără participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile şi demonstraţiile să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane şi doar dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, să se desfăşoare în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană şi purtarea măştii de protecţie.

(6) Se propune ca activităţile recreative şi sportive să poată fi desfăşurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună şi doar dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4 – (1) Se propune ca accesul la toate activităţile şi evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum şi accesul în cadrul centrelor comerciale, unităţilor de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unităţi de alimentaţie publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală şi care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligaţia prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activităţile religioase precum şi cele din unităţile de alimentaţie publică în care doar se comercializează produsele alimentare şi băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile şi talciocurile.

(3) Obligaţia de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activităţile şi evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităţilor de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unităţi de alimentaţie publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoţiţi de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.5 – (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puţin 50% din angajaţi, acolo unde specificul activităţii permite această modalitate de desfăşurare a muncii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se propune ca în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta să se organizeze şi desfăşoare în schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecţie sanitară.

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condiţiile alin. (1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a virusului SARS-CoV-2.

Art.6 – (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligaţia de a verifica la intrarea în locaţie, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză sau în limba română.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan.

(3) Instituţiile publice şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (certificat de deces, certificat de naştere, etc.) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajaţilor în toate sediile instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatorii economici cu capital public, precum şi în clădiri de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

(5) Obligaţia de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea accesului în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoţiţi de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.7 – (1) Se abilitează Ministerul Educaţiei în vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea unei vacanţe suplimentare de două săptămâni pentru învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum şi pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului şcolar.

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educaţiei a unei instrucţiuni prin care să se recomande instituţiilor de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ trecerea în online a tuturor activităţilor în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.8 – (1) Se suspendă activităţile care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în toate unităţile de învăţământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activităţilor cu prezenţa fizică la nivelul tuturor unităţilor sau operatorilor economici care desfăşoară activităţi tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.9 – (1) Se propune instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum şi la locul de muncă şi în mijloacele de transport în comun.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

b) persoanele care sunt singure în birou;

c) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;

d) reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;

e) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive.

Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situaţia aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administraţiei publice centrale.

Art.11 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Citeste mai mult

Din țară

ANAF a demarat acțiuni de control la marii contribuabili

Publicat

pe

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a demarat 100 de acțiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare în ceea ce privește conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, achiziționate și utilizate de către aceștia.

La operatorii economici unde au fost finalizate verificările, inspectorii ANAF au constatat că 87% dintre aceștia s-au conformat, iar pentru ceilalți, care nu au realizat conectarea, au fost aplicate sancțiuni contraventionale, conform legislației în vigoare.

Reamintim operatorilor economici că termenul limită pentru conectarea caselor de marcat la serverul ANAF este data de 30 noiembrie 2021. Acest termen nu va fi prelungit.

Pe portalul www.anaf.ro, secțiunea “Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF”, disponibilă la https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF   contribuabilii pot accesa informații detaliate despre conectare (Legislația, Ghidul conectării, evidența AMEF etc.).

Acțiunile de control derulate de ANAF având această tematică, vor continua în perioada următoare atât în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, cât și pentru a asigura un mediu concurențial corespunzător.

 

Citeste mai mult

Din țară

PROPUNERI. Noi restricții pentru persoanele nevaccinate

Publicat

pe

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri seară, după discuţia cu responsabili din domeniul sănătăţii şi cu premierul Florin Cîţu pe tema măsurilor de limitare a efectelor pandemiei, că s-a decis ca toţi elevii să intre în vacanţă două săptămâni, de luni, şi că tot de luni masca va deveni obligatorie peste tot.

De asemenea, va fi restricţionată circulaţia noaptea, excepţie făcând cei vaccinaţi.

În timpul zilei, la majoritatea activităţilor, accesul va fi permis doar cu certificatul verde.

„Dacă vrem să se oprească pandemia, singura soluţie e vaccinarea”, a precizat Iohannis.

„(…)Când vorbim despre protecţia individuală nu întâmplător am venit cu mască. Începând de luni, masca redevine obligatorie peste tot: şi în interior, şi în exterior, şi la şcoală – unde se mai ţine -, şi în târguri, şi la cinematograf şi dacă vă plimbaţi pe stradă este obligatoriu să aveţi mască. Este regretabil, dar trebuie să instituim restricţii, care vor intra în vigoare de luni”, a declarat preşedintele.

„Vreau să fiu foarte clar din capul locului: dacă vrem să se oprească pandemia, singura, repet, singura soluţie este vaccinarea. Vaccinarea opreşte pandemia. Ştiu că sunt mulţi care încearcă să vă spună că nu este aşa. Haideţi să vedem ce se întâmplă în lume. În vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat în masă, 70% – 80% dintre oameni s-au vaccinat, s-au relaxat. Pandemia, practic, nu mai are impact. În partea noastră a Europei, unde lumea este reticentă, din varii motive reticentă la vaccinare, suntem în plin val pandemic. Iar la noi, în România, s-a declanşat o adevărată catastrofă, cu sute şi sute de decese în fiecare zi, cu zeci de mii de oameni care se infectează zilnic. Deci, dragi români, dacă vreţi să terminăm cu această pandemie, vaccinaţi-vă! Dacă vreţi să nu ajungeţi la spital şi să nu ajungeţi la terapie intensivă, vaccinaţi-vă! Nu-i credeţi pe cei care vă mint cum că ar fi periculos, că s-ar întâmpla nu ştiu ce. Singurul lucru care se întâmplă dacă vă vaccinaţi este că scăpaţi de boală şi scăpaţi cert de forme grave de boală, iar noi, ca şi societate, să scăpam odată de această pandemie. Până atunci, până când vă convingeţi să vă vaccinaţi, din păcate este nevoie de restricţii prin care putem să avem grijă de cei mai vulnerabili”, a declarat Iohannis.
Rămâne de văzut cum vor fi puse în practică noile restricții, ținând cont de faptul că guvernul este demis prin moțiune de cenzură și nu poate să emită hotărâri.
Premierul interimar Florin Cîţu a afirmat, miercuri seară, după ce preşedintele Klaus IOhannis a anunţat noi restricţii, că Guvernul va face tot ce îi stă în puteri pentru asigura cadrul juridic, după ce soluţiile concrete vor fi stabilite cu specialiştii.

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite