Ne găsiți și pe:

Locale

Cum se obține certificatul pentru situații de urgență. Cine poate să-l solicite

Publicat

pe

Potrivit Ordinului nr.791/25.03.2020 Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).

Avocatul Mirela Mocanu, informează printr-o postare pe pagina sa de Facebook că solicitanții pot fi: întreprinderile mici şi mijlocii ( astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii) care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, precum şi pentru formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele de organizare a activităţii profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19,

„Utilizarea certificatului: în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii De exemplu, pentru a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, precum şi pentru indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii angajatorilor care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj“, a informat avocat Mirela Mocanu.

Certificatele de situație de urgență sunt emise în doua forme:

i. TIP 1 (ALBASTRU) –pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza unei declarații pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

ii. TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Cererea pentru eliberarea Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:
a) datele de identificare;
b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor de mai sus cu referire la închiderea totala sau parțiala a activității sau la diminurea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului furnizează informațiile și documentele indicate anterior și documente privind autorizarea activității.

Certificatele de urgență se eliberează doar pe perioada existenței stării de urgență în România şi sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Locale

Universitatea de Vest din Timișoara are în vedere organizarea admiterii online

Publicat

pe

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) a lansat un semnal public pentru mobilizare şi identificarea de soluţii prin care să fie administrate cu mare precizie viitoarele procese de admitere online din învăţământul superior.

Într-un comunicat de presă al universității se precizează că se dorește utilizarea instrumentelor disponibile şi dezvoltarea altora specifice, de preluare online a datelor despre absolvenţii de învăţământ preuniversitar, soluţii care pot fi implementate în relaţia universităţilor cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Rectorul UVT, Marilen Pirtea, susţine că există toate capabilităţile de interogare şi integrare securizată cu bazele de date ale ministerului, prin conexiuni dedicate, respectiv preluarea datelor necesare din sistemul SIIIR, pentru a face posibilă accesarea informaţiilor oficiale despre absolvenţii de Bacalaureat, necesare în derularea procedurilor de admitere online în învăţământul superior.

„Cred că înţelegem cu toţii faptul că ne aflăm într-o situaţie cu totul nouă, care reclamă măsuri concrete de adaptare din partea ministerului şi universităţilor la criza epidemiologică pe care împreună vom reuşi să o gestionăm în cele mai bune condiţii. Acest tip de acces online securizat ne va oferi posibilitatea de apelare şi utilizare în maximă siguranţă a datelor privind absolvenţii examenelor de Bacalaureat, respectiv date asupra liceului emitent al diplomei, oraşul, judeţul şi data eliberării diplomei, cât şi media finală de la BAC, toate acestea fiind date necesare în procesele de admitere online care vor urma. UVT se pregăteşte deja pentru organizarea eficientă a proceselor de admitere online, în cadrul cărora etapa de accesare a datelor de la minister va avea o importanţă specială”, a explicat rectorul Marilen Pirtea.

UVT are în vedere elaborarea unei soluţii de acces online la datele absolvenţilor examenelor de Bacalaureat, în termenii prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform aceleiaşi surse, UVT propune asigurarea accesului la baza de date a MEC pentru universităţile care urmează să organizeze procesele de admitere online în acest an, prin intermediul unui API securizat, pentru interogarea în timp real a datelor absolvenţilor de examene de Bacalaureat, date existente în SIIIR. Aceste date sunt relevante pentru procesele de admitere online, referindu-se la caracteristicile de identificare ale posesorilor de Diplomă de Bacalaureat, la date despre liceul absolvit, cât şi la date caracteristice şi individuale ale diplomelor.

Citeste mai mult

Locale

Universitatea de Vest din Timișoara oferă spații de cazare pentru personalul medical

Publicat

pe

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) pune la dispoziţia Spitalului Judeţean Timişoara 30 de camere în căminul Facultăţii de Drept, dotate cu toate utilităţile necesare, unde să se poată caza personalul medical şi auxiliar, în contextul COVID-19 în aropierea Spitalului Judeţean Timişoara.

Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a anunțat că în paralel cu mobilizarea pentru a susţine în cele mai bune condiţii furnizarea tuturor serviciilor-suport necesare cadrelor didactice şi studenţilor, în sistem online, universitatea este prezentă cu toate capacităţile de care dispune, în sprijinul întregii comunităţi locale.

„Ne exprimăm în acest sens disponibilitatea de a oferi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brînzeu» Timişoara spaţiile de cazare din căminul Facultăţii de Drept a UVT, pe care îl considerăm adecvat pentru primirea cadrelor medicale şi auxiliare ale spitalului, în această perioadă de intense solicitări şi restricţii”, anunță rectorul Marilen Pirtea, într-un comunicat de presă.

UVT transmite un apel public către toate entităţile şi organizaţiile publice sau private pentru a-şi concentra acţiunile, în această perioadă cu totul specială, în direcţia participării, pe măsura disponibilităţilor, la sprijinirea celor mai importante măsuri în cadrul situaţiei de urgenţă care a fost declarată public.

Citeste mai mult

Locale

Polițiștii locali din Buziaș, izolați la domiciliu din cauza coronavirusului

Publicat

pe

Poliţia Locală din oraşul Buziaş este închisă, după ce soţia unuia dintre angajaţi a fost testată pozitiv la infecţia cu noul coronavirus.

Soţia unui poliţist local a fost testată pozitiv, aceasta fiind la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeş“ din Timişoara şi se simte bine.

Sediul Poliţiei Locale Buziaş este închis pentru dezinfecţie şi pentru că angajaţii sunt în stare de izolare la domiciliu.

Primăria Buziaş lucrează acum cu Jandarmeria, cu Poliţia Locală şi cu doi bodyguarzi pe care îi are.

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite