Ne găsiți și pe:

Social

Înscrierile la creșă pentru anul școlar 2018-2019 încep în iulie

Publicat

pe

Conform H.G. 1252/2012- privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,  art.21, alin.(1): ”Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat“.

Pentru anul şcolar 2018-2019, dosarele complete  se preiau la ghişeul 15, camera 12, Primăria Timişoara, bd.C.D.Loga nr.1, în perioada 02 iulie 2018-31 august 2018.

Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creşă:
a) cererea de înscriere (tip);
b) dosar plic
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, copia hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; (originalele se vor prezenta funcţionarului de la ghişeu)
d) adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţii legali  din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente;-în original
e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creşă- în original
f) copie după certificatul de naştere al copilului; (originalul se va prezenta funcţionarului de la ghişeu)

Important!  Observaţii:
Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, art.12:(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiş  pentru părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverinţă de la locul de muncă,  conform O.U.G. 111/art.12.

Dosarele depuse deja, în afara perioadei de înscrieri ori incomplete şi nefinalizate, se pot ridica de la camera 12, ghişeul 15, pe baza fluturaşului de înregistrare. Acestea  se pot redepune, cu documente actualizate, conform cerinţelor afişate, în perioada 02 iulie 2018-31 august 2018.

Criterii de departajare:
Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe.
Criterii – punctaj aferent:
1. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţi legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat)/sau  cei care urmează o formă de învăţământ la zi – 5 puncte pentru fiecare
2. Data reluării activităţii profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
– Celor care îşi reiau activitatea până la 31 august 2018– 5 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea  în luna septembrie 2018 – 4 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea în luna octombrie  2018– 3 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea în luna noiembrie  2018– 2 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea  în luna decembrie 2018– 1 punct
– Celor care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor 2019 – 0 puncte
3. Fraţi care frecventează deja creşa/grădiniţa – 1 punct
4. Situaţia familială: – familie monoparentală – 10 puncte
5. Numărul de copii în întreţinere:
– 1 copil – 1 punct/  2 copii – 3 puncte/  3/mai mulţi copii – 5 puncte
 
Excepţii:

în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;

în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.

Telefon informaţii suplimentare 0256-408420

Social

Primăria Timișoara donează Arhiepiscopiei o clădire pentru amenajarea unui adăpost pentru cazuri sociale

Publicat

pe

Primăria Timișoara și Arhiepiscopia Timișoara pregătesc un proiect comun de ajutorare a persoanelor aflate în situații dificile și care au rămas fără locuință.

„Am identificat în zona Aeroport un teren care are o centrală termică dezafectată și vom propune Consiliului Local cedarea lor cu titlu gratuit către Arhiepiscopie pe o perioadă de 15 ani. Arhiepiscopia se angajează să amenajeze clădirea în locuințe unde vor fi cazate familii care au nevoie urgentă de ajutor. Este un tip de serviciu social pe care noi ca administrație nu îl putem oferi singuri și de aceea ne bucură acest parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă. Este important să găsim modalități de colaborare cu diferiți parteneri sociali pentru a crește oferta de servicii pe care le oferim persoanelor care trec prin momente dificile și au nevoie de ajutorul comunității,” transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Terenul cu suprafața de 685 mp se află în cartierului Aeroport, pe str. Teodor Garnet, nr.7.

Sunt persoane care se află în dificultate care se află într-o zonă gri – nu se încadrează ca și condiții în zona serviciilor cu care poate răspunde Primăria prin Direcția de Asistență Socială, și care vin către mitropolie pentru ajutor – sunt evacuați, nu mai au venituri să-și plătească o chirie și cer adăpost până își găsesc un loc de muncă. Primăria ne-a propus acest imobil, care are conexiunile cu orașul – este transport public care asigură legătura cu restul orașului. S-a făcut o minimă expertiză tehnică din care rezultă că spațiul va putea fi amenajat. Odată ce darea în folosință va fi aprobată de către Consiliul Local, noi putem începe – avem deja o rezervă de fonduri pentru amenajarea spațiului. Intenția noastră este să asigurăm spații de cazare în regim de urgență, precum și spațiile comune necesare – bucătărie, grupuri sanitare,“ declară reprezentanții din Sectorul social al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Dreptul de folosință gratuită se va acorda pe o perioadă de 15 ani, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local. Conform prevederilor legale, preluate și în contractul de dare în folosință gratuită, cheltuielile de întreținere și răspunderea asupra bunului atribuit cad în sarcina Arhiepiscopiei Timișoarei pe parcursul acestei perioade, iar la încetarea folosinței Arhiepiscopia are obligația să restituie bunul în stare corespunzătoare folosinței și liber de orice sarcini.

Citeste mai mult

Social

Se face plata suplimentului pentru încălzire cu lemne, pentru luna mai

Publicat

pe

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara efectuează plata suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi,  acordat în baza  Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Plata suplimentului se face doar titularilor cererii, cu prezentarea actului de identitate în original sau cu împuternicire notarială, la sediul situat in B-dul Regele Carol I nr. 10 după cum urmeaza:

Luni, 18 iulie 2022 între orele 1230-15 00

Marți, 19 iulie 2022 între orele 0800-1500

Miercuri, 20 iulie 2022, între orele 0800-1500

Plata suplimentului pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri este aferentă lunii mai 2022.

Citeste mai mult

Social

Primăria Timișoara va distribui pachetele cu produse alimentare din fonduri europene

Publicat

pe

Începând din  30 iunie 2022,  se distribuie pachetele cu produse alimentare către persoanele înscrise pe listele suplimentare  în cadrul POAD 2021-2022, în conformitate cu programul derulat în baza H.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Asistenţă Socială distribuie pe listele suplimentare pachetele cu produse alimentare provenite  din stocurile de intervenţie comunitară, către beneficiarii finali în perioada 30 iunie – 14 iulie 2022, de luni până vineri intre orele 8,00 – 16,00.

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va face în limita stocului disponibil din locația situată pe str.Lorena nr.35.Toți beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Beneficiarii cu handicap grav şi accentuat trebuie sa aibă original şi copie după certificatul de încadrare în grad de handicap şi după actul de identitate.(Certificatul de handicap trebuie să fie în termen de valabilitate).

Pot beneficia de pachetele cu produse alimentare următoarele categorii:

persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Pachetul cu produse alimentare  conține următoarele:

Produs Cantitate Greutate (Kg sau litri)
Faină albă de grâu 5 buc. 5,00
Mălai 4 buc 4,00
Paste făinoase 2 buc 0,80
Ulei 4 buc 4,00
Zahăr 2 buc 2,00
Orez 4 buc 4,00
Conservă carne de vită 5 buc 1,5
Conservă carne de porc 3 buc 0,90
Conservă pateu de ficat de porc 5 buc 1,00
Compot de fructe 2 buc 1,44
Gem de fructe 1 buc 0,36
Gem de fructe dietetic 1 buc 0,36

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (2) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite