Ne găsiți și pe:

Social

Se simplifică dosarele pentru acordarea ajutoarelor sociale

Publicat

pe

Solicitanţii de ajutoare sociale vor depune un dosar în loc de trei, iar bursele şcolare vor fi eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de beneficii sociale.Printre măsurile de simplificare în asistenţa socială se numără şi eliminarea cerinţei de a prezenta din trei în trei luni o adeverinţă de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

Guvernul a adoptat, recent, noi măsuri de simplificare în asistenţa socială, dar şi o serie de corecţii în acest sens.

Astfel, pentru obţinerea venitului minim garantat (VMG) şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF), în situaţia în care persoana sau familia întruneşte toate condiţiile de eligibilitate, inclusiv pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, solicitantul va depune un singur dosar, în loc de trei. Documentele depuse iniţial pentru unul dintre beneficii se iau în considerare şi pentru solicitarea ulterioară a celorlalte măsuri de sprijin. De exemplu, în cazul în care se stabileşte dreptul la venit minim garantat şi ulterior apare un copil în familie şi se solicită alocaţia pentru susţinerea familiei, nu va mai fi necesară întocmirea unui nou dosar.

„Măsurile de simplificare pentru ajutorul social înseamnă renunţarea la 50 de documente, pe care beneficiarul trebuia să le obţină de la opt-nouă autorităţi pentru a le depune pentru dosare. Cele trei tipuri de ajutor social (venit minim garantat, alocaţie de sprijin familial şi ajutor de încălzire) însemnau trei proceduri diferite, trei dosare diferite. (…) Ne dorim să ajungem într-o zonă de a ajuta oamenii să depăşească vulnerabilitatea, ca asistenţii sociali să fie pe teren, şi nu îngropaţi de dosare”, a explicat Oana Ţoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii, citată de Agerpres.

Concret, numărul de documente necesare scade de la 52 de acte, care se obţineau de la șapte-nouă instituţii, la un număr de 15-17 acte, diminuându-se, în acest fel, costurile suportate de beneficiar, dar şi timpul petrecut pentru obţinerea documentelor doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

De asemenea, în cazul venitului minim garantat, este eliminată cerinţa de a prezenta din trei în trei luni o adeverinţă de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă. Verificarea situaţiei persoanelor apte de muncă se va face pe baza listelor şi informaţiilor furnizate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.

În cazul drepturilor suspendate, acestea se vor acorda din oficiu, în luna următoare, dacă din verificările efectuate de inspectorii sociali nu rezultă situaţii de modificare sau încetare a acestora. În prezent, pentru reluarea plăţii este necesară depunerea unei noi cereri.

O altă modificare se referă la eliminarea burselor şcolare, inclusiv a celor de merit, din calculul veniturilor, fapt care ducea în trecut la diminuarea ajutoarelor sau chiar la eliminarea lor, în cazul în care copiii realizau performanţe şcolare. De asemenea, prin noile reglementări se flexibilizează şi modul de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei. Dacă într-o familie cu mai mulţi copii de vârstă şcolară unul dintre aceştia nu urmează o formă de învăţământ sau acumulează mai mult de 20 de absenţe nemotivate într-un semestru, acest copil nu va fi luat în calcul la stabilirea cuantumului acordat familiei, astfel încât familia să poată beneficia în continuare de suport financiar. În prezent, dacă unul dintre copii înregistrează absenţe şcolare, familia pierde dreptul de a mai primi ajutor social.

Social

Primăria Timișoara donează Arhiepiscopiei o clădire pentru amenajarea unui adăpost pentru cazuri sociale

Publicat

pe

Primăria Timișoara și Arhiepiscopia Timișoara pregătesc un proiect comun de ajutorare a persoanelor aflate în situații dificile și care au rămas fără locuință.

„Am identificat în zona Aeroport un teren care are o centrală termică dezafectată și vom propune Consiliului Local cedarea lor cu titlu gratuit către Arhiepiscopie pe o perioadă de 15 ani. Arhiepiscopia se angajează să amenajeze clădirea în locuințe unde vor fi cazate familii care au nevoie urgentă de ajutor. Este un tip de serviciu social pe care noi ca administrație nu îl putem oferi singuri și de aceea ne bucură acest parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă. Este important să găsim modalități de colaborare cu diferiți parteneri sociali pentru a crește oferta de servicii pe care le oferim persoanelor care trec prin momente dificile și au nevoie de ajutorul comunității,” transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Terenul cu suprafața de 685 mp se află în cartierului Aeroport, pe str. Teodor Garnet, nr.7.

Sunt persoane care se află în dificultate care se află într-o zonă gri – nu se încadrează ca și condiții în zona serviciilor cu care poate răspunde Primăria prin Direcția de Asistență Socială, și care vin către mitropolie pentru ajutor – sunt evacuați, nu mai au venituri să-și plătească o chirie și cer adăpost până își găsesc un loc de muncă. Primăria ne-a propus acest imobil, care are conexiunile cu orașul – este transport public care asigură legătura cu restul orașului. S-a făcut o minimă expertiză tehnică din care rezultă că spațiul va putea fi amenajat. Odată ce darea în folosință va fi aprobată de către Consiliul Local, noi putem începe – avem deja o rezervă de fonduri pentru amenajarea spațiului. Intenția noastră este să asigurăm spații de cazare în regim de urgență, precum și spațiile comune necesare – bucătărie, grupuri sanitare,“ declară reprezentanții din Sectorul social al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Dreptul de folosință gratuită se va acorda pe o perioadă de 15 ani, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local. Conform prevederilor legale, preluate și în contractul de dare în folosință gratuită, cheltuielile de întreținere și răspunderea asupra bunului atribuit cad în sarcina Arhiepiscopiei Timișoarei pe parcursul acestei perioade, iar la încetarea folosinței Arhiepiscopia are obligația să restituie bunul în stare corespunzătoare folosinței și liber de orice sarcini.

Citeste mai mult

Social

Se face plata suplimentului pentru încălzire cu lemne, pentru luna mai

Publicat

pe

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara efectuează plata suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi,  acordat în baza  Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Plata suplimentului se face doar titularilor cererii, cu prezentarea actului de identitate în original sau cu împuternicire notarială, la sediul situat in B-dul Regele Carol I nr. 10 după cum urmeaza:

Luni, 18 iulie 2022 între orele 1230-15 00

Marți, 19 iulie 2022 între orele 0800-1500

Miercuri, 20 iulie 2022, între orele 0800-1500

Plata suplimentului pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri este aferentă lunii mai 2022.

Citeste mai mult

Social

Primăria Timișoara va distribui pachetele cu produse alimentare din fonduri europene

Publicat

pe

Începând din  30 iunie 2022,  se distribuie pachetele cu produse alimentare către persoanele înscrise pe listele suplimentare  în cadrul POAD 2021-2022, în conformitate cu programul derulat în baza H.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Asistenţă Socială distribuie pe listele suplimentare pachetele cu produse alimentare provenite  din stocurile de intervenţie comunitară, către beneficiarii finali în perioada 30 iunie – 14 iulie 2022, de luni până vineri intre orele 8,00 – 16,00.

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va face în limita stocului disponibil din locația situată pe str.Lorena nr.35.Toți beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Beneficiarii cu handicap grav şi accentuat trebuie sa aibă original şi copie după certificatul de încadrare în grad de handicap şi după actul de identitate.(Certificatul de handicap trebuie să fie în termen de valabilitate).

Pot beneficia de pachetele cu produse alimentare următoarele categorii:

persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Pachetul cu produse alimentare  conține următoarele:

Produs Cantitate Greutate (Kg sau litri)
Faină albă de grâu 5 buc. 5,00
Mălai 4 buc 4,00
Paste făinoase 2 buc 0,80
Ulei 4 buc 4,00
Zahăr 2 buc 2,00
Orez 4 buc 4,00
Conservă carne de vită 5 buc 1,5
Conservă carne de porc 3 buc 0,90
Conservă pateu de ficat de porc 5 buc 1,00
Compot de fructe 2 buc 1,44
Gem de fructe 1 buc 0,36
Gem de fructe dietetic 1 buc 0,36

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (2) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite