Ne găsiți și pe:
pergole retractabile

Fonduri europene

Fonduri europene nerambursabile pentru investiţii

Publicat

pe

Persoanele fizice autorizate, SRL-urile şi micile făbricuţe care dezvoltă afaceri în mediile rural şi urban vor fi susţinute cu fonduri de la stat, prin intermediul unor programe aprobate de Executiv. Condiţia este ca acestea să fie în primii ani de activitate şi să creeze de la două la patru noi locuri de muncă.

Cele patru scheme de ajutor de minimis (fonduri nerambursabile pentru investiții), adresate în acest an antreprenorilor, sunt concepute ca programe multianuale, până în anul 2020, cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală. Acestea sunt gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație şi sunt dedicate micilor afaceri derulate în mediile rural şi urban, aflate la început de drum.

Pentru a obţine banii de la stat, potenţialii beneficiari trebuie să-şi înscrie proiectele într-o aplicaţie ce va fi deschisă chiar în ziua în care devine funcțională sesiunea pe site-ul http://www.aippimm.ro/ – Direcţia Generală Politici Antreprenoriale din subordinea Ministerului Economiei. „Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START” – are un buget alocat de 17 milioane de lei, în 2016.

Prin acest program, start-up-urile înregistrate la Registrul Comerţului de cel mult doi ani pot obţine o finanţare maximă nerambursabilă de până la 120.000 de lei pentru investiții.

„Pentru obținerea unui punctaj maxim, aplicanții trebuie să creeze, prin proiectul respectiv, cel puțin două locuri de muncă, acordându-se punctaj suplimentar pentru cel puțin două locuri de muncă ocupate de șomeri sau absolvenți”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Un al doilea program naţional urmă¬rește sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, având un buget total de 25,9 milioane de lei, pentru 2016. La acest program pot aplica şi persoanele fizice autorizate, proiectele declarate eligibile urmând să primească maximum 125.000 de lei. Punctajul maxim va fi obţinut de aplicanţii care au cel puţin un angajat, la data lansării aplicaţiei electronice, şi creează, prin proiect, minimum trei locuri de muncă. Beneficiarii obţin punctaj suplimentar dacă angajează absolvenţi sau şomeri.

„Programul național multianual de microindustrializare” este un program nou, cu un buget de 60,89 milioane de lei, pentru care vor exista minimum 244 de beneficiari, după cum estimează Guvernul. Fabricile mici vor primi până la 55.000 de euro, aplicanţii trebuie să aibă cel puţin doi angajaţi şi să creeze, prin proiectul depus, minimum patru locuri de muncă, din care două trebuie să fie ocupate de şomeri sau absolvenţi.

Un al patrulea program naţional este cel de „înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri”, cu un buget total de peste 7 milioane de lei. Sprijinul de la stat se va acorda sub forma unor alocaţii financiare nerambursabile.

În afara acestor patru programe, Executivul a aprobat, recent, alte patru scheme de sprijin pentru antreprenori: „Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață”, „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”, „Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” și „Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor”. Autorităţile intenţionează ca, prin implementarea acestor scheme de minimis, să crească atât numărul IMM-urilor nou înființate, cât și numărul locurilor de muncă nou create, care să fie menținute cel puțin până în 2019.

Fonduri europene

FONDURI EUROPENE. 131,18 milioane euro, disponibili pentru investiții în revitalizare și regenerare urbană, în Regiunea Vest

Publicat

pe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat astăzi, 13 decembrie 2023, șase noi apeluri de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, prin publicarea Ghidului final al solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 7.1A – Revitalizare și regenerare urbană.

131,18 milioane euro vor fi disponibili, prin aceste apeluri, pentru investiții în revitalizare și regenerare urbană în Regiunea Vest.

Programul Regional Vest promovează creșterea accesului populației la spații publice atractive și de calitate și finanțează investiții în amenajarea integrată a spațiilor publice urbane, reconversia lor funcțională, acolo unde este cazul, reconfigurarea geometriei stradale și reorganizarea fluxurilor și funcțiunilor acestor zone.

Se vor finanța proiecte pentru redarea spațiilor publice cetățenilor, cum ar fi: amenajarea de piețe și piațete publice, zone pietonale, inclusiv transformarea unor străzi urbane în zone pietonale, spații comune sau de promenadă, noi amenajări în spațiile verzi existente – scuaruri, parcuri și grădini publice, respectiv spații verzi-albastre existente – malurile cursurilor de apă și lacurilor, canale șamd., măsuri pentru asigurarea conexiunilor de circulație nemotorizată – alei pietonale, trotuare, piste pentru bicicliști, scări de acces, podețe, pasarele, poduri, etc.

Totodată, pe lista investițiilor finanțabile intră crearea de spații și facilități pentru activități recreative de mici dimensiuni în cartierele rezidențiale, în zonele centrale și istorice dens populate, care nu implică desfășurarea de activități economice – locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport și socializare, inclusiv pentru deținătorii de animale de companie etc.

De asemenea, în cadrul acestor apeluri de proiecte sunt eligibile inclusiv renovarea feței urbane a clădirilor publice deținute de autorități și instituții publice locale, inclusiv imobile de patrimoniu, în procent limitat, și activitățile de reconversie în folosul cetățenilor a unor zone sau terenuri degradate, abandonate, nefolosite sau cu funcțiuni neadecvate ori depășite.

Complementar se vor finanța: activități integrate pentru asigurarea securității în spațiile publice regenerate – iluminat public și supraveghere video, facilități wi-fi și acces la soluții digitale; achiziția de mobilier urban – bănci, rastele pentru biciclete și coșuri de gunoi, realizarea de toalete publice, cișmele, fântâni arteziene/ jocuri de apă, pergole, scene mobile, panouri de informare și indicatoare de orientare, amenajări pentru sport, joc și recreere, facilități pentru activități culturale, lucrări de iluminat arhitectural etc.; măsuri de accesibilizare pentru persoanele cu nevoi speciale și cu mobilitate redusă, nevăzători sau hipoacuzici; acțiuni de protejare a biodiversității.

Pot beneficia de aceste finanțări unitățile administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului, individual sau în parteneriat cu consilii județene, respectiv cu instituții publice de interes local, în cazul în care acestea din urmă dețin clădiri cu funcțiuni publice, pentru activitățile de renovare a feței urbane a imobilelor.

Prin noul ghid publicat s-au lansat șase apeluri de proiecte, cu termen limită de depunere în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, după cum urmează:

patru apeluri competitive, câte unul pentru orașele din fiecare județ – Arad, Caraș-Severin, Hunedoara (fără cele din ITI Valea Jiului) și Timiș;

două apeluri necompetitive – unul pentru municipiile reședință de județ și celelalte municipii din Regiunea Vest (fără ITI Valea Jiului) și un apel pentru municipiile și orașele din ITI Valea Jiului.

Valoarea minimă a unui proiect va fi de 500.000 de euro, iar cea maximă de 15 milioane de euro în cazul municipiilor reședință de județ, 10 milioane de euro pentru celelalte municipii și 5 milioane de euro pentru orașe. Procentul contribuției proprii a solicitantului este de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Administrațiile locale au la dispoziție trei luni pentru a pregăti proiectele, cererile de finanțare în cadrul acestor apeluri putând fi depuse în perioada 13.03.2024, ora 8:00-13.11.2024, ora 8:00.

Ghidul de finanțare pentru Intervenția regională 7.1A – Revitalizare și regenerare urbană, inclusiv anexele acestuia, pot fi consultate pe site-ul PR Vest, aici.

Citeste mai mult

Fonduri europene

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, la Peciu Nou, cu finanțare prin PNRR

Publicat

pe

Comunicat de presă privind începerea proiectului cu titlul

”CONSTRUIREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PECIU NOU, JUDETUL TIMIS”

 Finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL – Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

 1. Numele beneficiarului: COMUNA PECIU NOU
 2. Obiectivele proiectului este realizarea a 4 stații de reîncărcare mașini electrice.
 3. Valoarea totala a proiectului este 801,30 lei, din care finanțarea nerambursabila este 585.801,30 lei
 4. Data începerii proiectului este 02.2023
 5. Data finalizării proiectului este 02.2025
 6. Codul proiectului C10-I1.3-249

Contact: DRAGAN GABRIEL RAZVAN – Primar, tel/fax +40256414500 / +40256414826, e-mail: contact@primariapeciunou.ro

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                           https://www.facebook.com/PNRROficial/ .

Citeste mai mult

Fonduri europene

Piste de biciclete în comuna Peciu Nou, cu finanțare prin PNRR

Publicat

pe

Comunicat de presă privind începerea proiectului cu titlul „Realizare piste de biciclete in comuna Peciu Nou, județul Timiș”

Finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL – Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

 1. Numele beneficiarului: COMUNA PECIU NOU
 2. Obiectivele proiectului este realizarea infrastructurii pentru biciclete pe un traseu cu lungimea totală de 6,48 km (cate 3,24 km pe fiecare parte a străzii), situat pe teritoriul administrativ al comunei Peciu Nou, in intravilanul localității Peciu Nou si a 2 stații de reîncărcare mașini electrice.
 3. Valoarea totala a proiectului este 190.896,86 lei, din care finanțarea nerambursabila este 2.190.896,86 lei
 4. Data începerii proiectului este 12.2022
 5. Data finalizării proiectului este 06.2024
 6. Codul proiectului C10-I1.4-417

Contact: DRAGAN GABRIEL RAZVAN – Primar, tel/fax +40256414500 / +40256414826, e-mail: contact@primariapeciunou.ro

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                           https://www.facebook.com/PNRROficial/ .

 

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite